EN

Statut

O pravilima i statutu Decentrale odlucuje nezavisno glasacko telo u kome se odluke donose se na principima direktne demokratije, dogovorom ili najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova kolektiva.


Delovi statua mogu biti definisati kao nepromenjivi i protiv nepromenjivog delova statua se ne može glasati.


Sastanak glasačkog tela je validan ukoliko mu prisustvuje najmanje troje članova glasačkog tela.


Decentrala o zahtevima za prijem u članstvo odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnog članstva kolektiva.


Za ukidanje članstva u kolektivu pojedinac se moze sam iskljuciti u bilo kom momentu ili moze biti izglasan sa dvotrećinskom većinom prisutnog članova.


Ne postoji ograničenje broja članova glasačkog tela.


Trenutni članovi glasačkog tela su pod pseudonimom stvn, z01a, anonionman, byte, goodv1bes, fram3d


Samo članovi koji su fizički prisutni imaju pravo glasa.


Decentrala je zajednica okupljena oko decentralizacije tehnologija i širenja znanja. Decentralizacija uključuje ravnopravnost korišćenja tehnologije, slobodnog softvera, privatnost i bezbednost.


Decentrala prihvata donacije iskljucivo od fizičkog lica, bez uslova i obaveza.


Svaki pojedinac i grupa ima pravo da sprovodi akcije u duhu ciljeva Decentrale koje su definisane statutom, ako su prethodno objavljeni i objašnjeni na javnim digitalnim kanalima komunikacije Decentrale.


Ako član glasačkog tela nije prisutan tokom tri uzastopna sastanka automatski je isključen iz glasačkog tela.


Član moze biti ponovo ukljucen u glasacko telo po vec definisanoj proceduri dodavanja novog clana, ako je prisutan na tom sastanku.


Vreme i mesto sastanka skupštine Decentrale se mora najaviti bar nedelju dana pred vremena sastanka na forumu Decentrale.


Sastanak glasačkog tela treba se održati barem jednom u dva meseca.


Na sastanku glasačkog tela se jedino moze glasati o tačkama koje su najavljene na forumu Decentrale, bar nedelju dana pre vremena sastanka.