EN

Događaji

Naredna lista sadrži sve predstojeće događaje. Za listu održanih događaja pogledajte arhivu


Link za ical kalendar je https://dmz.rs/events.ical


PON, 4. 3. 2024, 19:00h
Hakaton
UTO, 5. 3. 2024, 19:00h
Kratka Predavanja/Lightning talks
PON, 11. 3. 2024, 19:00h
Arduino radionica
UTO, 12. 3. 2024, 19:00h
Home made SOC build
PON, 18. 3. 2024, 19:00h
Regex
UTO, 19. 3. 2024, 19:00h
Uvod u PCB
PON, 25. 3. 2024, 19:00h
Arduino radionica
UTO, 26. 3. 2024, 19:00h
(La)TeX