DECENTRALA

Dogadjaji

> Ponedeljak (5. Jun) u 19h u DC Krovu, Sifre (predavanje)

> Utorak (6. Jun) u 19h u DC Krovu, Genersianje random podataka (predavanje)

> Ponedeljak (12. Jun) u 19h u DC Krovu, Uvod u Blender, 3D modelovanje (radionica)

> Utorak (13. Jun) u 19h u DC Krovu, Cybersecurity odbrana (predavanje)

> Ponedeljak (19. Jun) u 19h u DC Krovu, BASH skripte (predavanje)

> Utorak (20. Jun) u 19h u DC Krovu, Cybersecurity odbrana (predavanje)

> Ponedeljak (26. Jun) u 19h u DC Krovu, Python vezbe (radionica)

> Utorak (27. Jun) u 19h u DC Krovu, Cybersecurity odbrana (predavanje)